Pojďte se dohodnout

Jsem zkušená mediátorka se sídlem v Brně i v Praze, ráda vám pomohu vyřešit váš spor.

mediátorka Brno

Co je mediace

Mediace je skvělý prostředek k řešení sporů v osobním životě, na pracovišti, nebo v obchodních vztazích. Výhodou je fakt, že o výsledném řešení rozhodují pouze strany sporu a nikoliv autorita z pozice moci. Mediace je neveřejná a já jako mediátor jsem ze zákona vázána mlčenlivostí.

Kdy se rozhodnout pro mediaci

Když chcete spor vyřešit rychle, efektivně a vyhnout se soudu.
Chcete se vyhnout eskalaci problému.
Když hledáte kreativnější, osobnější řešení než soudní spor.

Jaké spory mohu řešit mediací

Spor v civilním životě – rozvod, péče od děti, dělení majetku, mezi sousedy…
Spor na pracovišti – s podřízeným, zaměstnancem, vedoucím…
Spor v obchodním vztahu – mezi obchodními partnery, dodavateli, zákazníky…

Veškeré spory můžeme řešit i v cizím jazyce – angličtina, němčina, holandština

Jak se mediátor zorientuje v problému

Mediátor nemusí být odborník ve vašem oboru. Jeho úkolem je provést vás jednáním a ptát se tak, aby si strany sporu uvědomily co mohou získat a co ztratit při přijmutí jednotlivých možností řešení.

Flexibilita

Mediace probíhá dle vašich potřeb. Záleží na vás, jak často nebo kolikrát se sejdeme. Nemusíme se držet žádných soudních lhůt nebo formálních postupů.

Jak mediace probíhá

Úvodní setkání

Úvodní setkání můžete iniciovat vy, soud nebo třeba zaměstnavatel.
Seznámím vás s tím, co je mediace a co od ní můžete očekávat.
Podepíšeme Smlouvu o provedení mediace.

Mediace

Prvním skutečným krokem k vyřešení sporu je podrobné seznámení mediátora s kauzou. Každá ze sporných stran se může k případu nerušeně vyjádřit.
V dalším kroku se strany dohodnou na jednotlivých tématech, o nichž se bude v rámci mediačních sezení jednat.

Ukončení mediace

Mediátor řídí setkání a pomáhá stranám sporu najít takové řešení, které je pro obě strany nejlepší možné v daném čase a za daných okolností. Na závěr společně sepíšeme mediační dohodu, která bude obsahovat uspořádání (seznam práv a povinností), na němž se obě strany během mediace dohodly.

Moje cesta k mediaci

Jako budoucí právnička jsem sledovala, jak se klienti soudí a nerozumí si. Často i vítězná strana odcházela zklamaná, protože nedostala, co chtěla. Lidé měli často pocit, že by je soud měl vyslechnout, na to ale u jednání není čas. Od soudu odcházíte s rozsudkem, z mediace odcházíte s řešením, ke kterému jste se společně dopracovali.
Proto mne řešení sporů formou mediace velmi oslovilo a rozhodla jsem se zaměřit svoji profesní dráhu tímto směrem.
Mediace Eva Plašilová

Kolik mediace stojí

500 Kč – konzultace 30min.

1.200 Kč/h –  rodinné spory, částku hradí strany napůl
1.500 – 3.000 Kč/h – ostatní spory podle druhu mediace, částku hradí strany napůl

3.000 Kč/h – spory v cizím jazyce, částku hradí strany napůl

Jak dlouho mediace trvá

Každá situace potřebuje jiné množství času. 
Průměrně je zapotřebí 2 – 4 setkání, kdy každé trvá 2,5-3 hodiny.
Mediace je vždy kratší než ten nejkratší soud.

Kde mediace probíhá

Ulice: Štefánikova 41, Brno 602 00
Ulice: Opletalova 1284/37, Praha 110 01
Tel.: +420 605 25 25 47
E-mail: info@evaplasilova.cz

    Přesunout se na začátek